Tumblelog by Soup.io
 • johnnickolls
 • rogal
 • Viconia
 • dressedinblack
 • szasiakate
 • forgetmenot20
 • qucykowa
 • NEELIX
 • kasessita
 • staszki
 • unitedsoupsmusic
 • elliottspencer
 • szaaatan
 • juicyfruit
 • beetle
 • onion-waitforit
 • dauser
 • vesania
 • sheerheartattack
 • pil-yeonseong
 • mari100
 • werhamster
 • NicTuPoMnie
 • ssozs
 • goryczka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Reposted fromgarstki garstki

December 05 2017

4189 4138
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaginsty ginsty
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabrianmay brianmay
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys viajanealicejones janealicejones
4513 6406
7346 5240 500
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSylvka Sylvka

December 04 2017

6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi
0761 c200 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialubisztosuko lubisztosuko
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h vialubisztosuko lubisztosuko
2249 ce18 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
2253 87c0 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
4504 3c33 500
Reposted fromlukster lukster vialubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromzelbekon zelbekon vialubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromtgs tgs vialubisztosuko lubisztosuko
3027 7276
Reposted fromMatalisman Matalisman vialubisztosuko lubisztosuko
2268 d0bd
Reposted from777727772 777727772 vianineinchnails nineinchnails
3212 7f90
Reposted fromnazarena nazarena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl